نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاهی

نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاهی

نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره فروشگاهی. کسب و کار جیمارکت در سامانه اینی فای شناسایی شده و اینی فای خرید شما را از این فروشگاه تضمین می نماید.

برای بررسی نماد اعتماد کلیک کنید